skip to Main Content

Termeni și Condiții

Bine ați venit pe site-ul nostru, www.limbadaneza.ro. Dacă continuați să navigați și să utilizați acest site web, sunteți de acord să respectați și să fiți legat de următorii termeni și condiții de utilizare, care împreună cu politica noastră de confidențialitate guvernează relația Vikingro Development Services S.R.L cu dvs. în legătură cu acest site web.

Termenul ,,Vikingro Development Services”, societatea sau „prestatorul” se referă la proprietarul site-ului web, societatea comercială Vikingro Development Services S.R.L., societate cu sediul social în Municipiul Brașov, Str. Branduselor nr. 68-70, et. 2, ap. C1-U5, birou nr. 26, C.U.I. 32987695, înmatriculată la Reg. Com. sub nr.: J8/72/2018.

Termenul „dvs.” se referă la utilizatorul sau vizitatorul site-ului nostru web.

Utilizarea acestui site web este supusă următoarelor condiții de utilizare:

Conținutul paginilor acestui site este doar pentru informații generale și pentru utilizare. Se poate modifica fără notificare prealabilă.
Nici noi, nici terții nu oferim nicio garanție cu privire la acuratețea, actualitatea, performanța, caracterul complet sau adecvarea informațiilor și materialelor găsite sau oferite pe acest site web pentru un scop special. Informațiile și materialele publicate pot conține inexactități sau erori și excludem în mod expres răspunderea pentru astfel de inexactități sau erori în măsura maximă permisă de lege.
Utilizarea de către dvs. a oricăror informații sau materiale de pe acest site web este în întregime pe propria răspundere, pentru care nu vom fi răspunzători. Va fi responsabilitatea dvs. să vă asigurați că orice produse, servicii sau informații disponibile prin intermediul acestui site web îndeplinesc cerințele dvs. specifice.
Acest site web conține materiale care ne aparțin sau sunt licențiate de noi. Acest material include, dar nu se limitează la, design și grafică. Reproducerea este interzisă, altfel decât în ​​conformitate cu notificarea privind drepturile de autor, care face parte din acești termeni și condiții.
Toate mărcile comerciale reproduse în acest site web, care nu sunt proprietatea sau licențiate operatorului, sunt recunoscute pe site.
Utilizarea neautorizată a acestui site web poate da naștere unei cereri de despăgubire și / sau poate constitui o infracțiune.
Din când în când, acest site web poate include și linkuri către alte site-uri web. Aceste legături sunt furnizate pentru confortul dvs. pentru a vă furniza informații suplimentare. Acestea nu înseamnă că susținem site-urile web. Nu avem nicio responsabilitate pentru conținutul site-urilor web conectate.
Nu puteți crea un link către acest site web de pe alt site sau document fără acordul prealabil scris Vikingro Development Services S.R.L

 

1. Definiții
Vikingro Development Services S.R.L. societate cu sediul social în Municipiul Brașov, Str. Branduselor nr. 68-70, et. 2, ap. C1-U5, birou nr. 26, C.U.I. 32987695, înmatriculată la Reg. Com. sub nr.: J8/72/2018.
“Client” / ,,Cursant” se referă la persoana fizică sau juridică care utilizează serviciile oferite de societate în conformitate cu termenii și condițiile prezentului acord.

2. Acceptarea Termilor și Condițiilor
Prin accesarea și utilizarea serviciilor noastre, clientul acceptă în mod implicit și este de acord cu toți termenii și condițiile prezentului acord.

3. Serviciile Oferite
Vikingro Development Services SRL oferă cursuri online și cursuri fizice de limba daneză și limba română, la sediu sau la sediul clientului, cursuri de vară / asistență turistică, inclusiv, dar fără a se limita la,. Detaliile specifice privind serviciile, precum și tarifele asociate, vor fi stabilite în acorduri sau contracte distincte.

4. Plată și Facturare
Prețurile pentru serviciile noastre variază în funcție de pachetul și serviciile alese de client. Plata se efectuează doar prin virament bancar in baza facturii emise de societate, plata se poate efectua integral, în 2 sau mai multe rate egale. Detalii complete privind costurile, termenele și modalitățile de plată, facturarea, etc, vor fi precizate în contractele specifice.

5. Confidențialitate și Protecția Datelor
Vikingro Development Services SRL respectă confidențialitatea datelor clienților și a persoanelor vizate. Politica noastră de confidențialitate face parte integrantă din prezentul acord, descrie în detaliu modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal.

6. Drepturi de Autor și Proprietate Intelectuală
Toate drepturile de autor și proprietate intelectuală asupra conținutului creat și oferit de Vikingro Development Services SRL în cadrul serviciilor noastre, inclusiv, dar fără a se limita la, texte, imagini, grafice, software, mărci comerciale și orice alte materiale, sunt deținute exclusiv de societate dacă nu se specifică altfel prin contract sau anexe aferente.
Utilizarea sau reproducerea neautorizată a acestor materiale este interzisă. Orice utilizare fără drept constituie contrafacere si atrage răspunderea persoanei vinovate conform prevederilor legale.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afișarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum și orice modalitate de exploatare a conținutului site-ului www.limbadaneza.ro, cu excepția afișării pe ecranul unui computer personal și imprimarea sau descărcarea, în scop personal și necomercial, a anumitor documente sau informații explicit desemnate în acest scop.

7. Rescindere
Clientul poate să rezilieze contractul sau acordul cu societatea conform prevederilor specificate în contract / acordul separat încheiat între părți. Societatea își rezervă dreptul de a rezilia contractul în cazul în care clientul nu respectă termenii și condițiile acestui contract / acord.

8. Modificări ale Termenilor și Condițiilor
Vikingro Development Services SRL își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza termenii și condițiile contractului / acord în orice moment. Clientul va fi notificat cu privire la orice modificări și va avea posibilitatea de a accepta sau respinge termenii noi. Utilizarea serviciilor după intrarea în vigoare a modificărilor reprezintă acceptarea acestora.

9. Limitări de Răspundere
Societatea nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pierderi sau daune suferite de client ca urmare a utilizării serviciilor noastre. În niciun caz, răspunderea noastră nu va depăși valoarea plătită de client pentru serviciile respective.

10. Legislație și Jurisdicție Aplicabilă
Acest acord este guvernat de legislația românească și va fi interpretat în conformitate cu aceasta. Orice dispute sau litigii care rezultă din sau sunt legate de acest acord vor fi supuse jurisdicției instanțelor competente din România.

11. Contact
Pentru orice întrebări sau clarificări privind acești termeni și condiții, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: [email protected]

Back To Top