skip to Main Content

GDPR - Protecția datelor cu caracter personal

NOTĂ DE INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către 

 

Societatea VIKINGRO DEVELOPMENT SERVICES S.R.L., cu sediul social în Municipiul Brașov, Str. Branduselor nr. 68-70, et. 2, ap. C1-U5, birou nr. 26, C.U.I. 32987695, website: www.limbadaneza.ro, E-mail: [email protected], înmatriculată la Reg. Com. sub nr.: J8/72/2018, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

 

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu legislaţia naţională (Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, VIKINGRO DEVELOPMENT SERVICES S.R.L are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate, prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul serviciilor/birourilor/compartimentelor, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

 • informare asupra produselor și serviciilor comercializate
 • redactare oferte personalizate, adaptate nevoilor solicitantului, astfel încât să se ofere cele mai bune produse și servicii 
 • organizare/derulare evenimente
 • redactare documente cadru pentru colaborare între părți 
 • închieiere contracte de furnizare de bunuri/servicii
 • emitere facturi proforme, facturi fiscale, procese verbale, certificate etc.
 • îndeplinirea obligațiilor conform contractului de prestări servicii
 • soluționare a plângerilor
 • promovare a produselor și serviciilor
 • informare asupra proiectelor realizate și în alte scopuri de marketing
 • contactarea clienților prin alte surse (site-uri, colaboratori etc.)
 • vizitare site oficial

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, VIKINGRO DEVELOPMENT SERVICES nu poate să realizeze oferte sau  demersuri legale pentru a vă răspunde la solicitări/ la punctele de vedere solicitate, etc.

 

 

Temeiul legal al prelucrării datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obiectului de activitate, conform articolului 6 alin. 1 literele a), b), c) din GDPR.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, va solicităm consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR.

Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate de VIKINGRO DEVELOPMENT SERVICES sunt următoarele:

 • Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
 • Codul de procedură civilă

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a VIKINGRO DEVELOPMENT SERVICES este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul structurilor din cadrul VIKINGRO DEVELOPMENT SERVICES sunt următoarele:

Pentru încheiere contracte de furnizare de bunuri/servicii:

 • nume, prenume
 • semnătura,
 • detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.,
 • serie și număr CI/BI
 • CNP

La formulare de puncte de vedere la solicitările persoanelor fizice

 • nume, prenume,
 • detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.,

Pentru organizare/derulare evenimente:

 • nume, prenume,
 • funcție, profesie
 • denumirea angajatorului
 • detalii de contact – număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email, adresă de domiciliu/reședință

Soluționarea plângerilor/sesizărilor:

 • nume, prenume,
 • semnătura,
 • detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.,
 • serie și număr CI/BI
 • CNP

 Sursa datelor cu caracter personal

VIKINGRO DEVELOPMENT SERVICES colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți (cum ar fi alte instituții, entități, colaboratori, contractanți, companii terțe etc.) sau din documente publice.

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către VIKINGRO DEVELOPMENT SERVICES şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

 • alte instituții/autorități centrale și locale în vederea efectuării controalelor conform dispozițiilor legale;
 • în cadrul activității de organizare / derulare evenimente 
 • pentru înregistrarea documentelor financiar-contabile
 • în cadrul activității de predare, cursuri de vară, asistenta turistică și transport, către colaboratorii / partenerii VIKINGRO DEVELOPMENT SERVICES
 • pentru alte activități specifice.

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

Perioada de stocare a datelor personale

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților de prestare bunuri și servicii a VIKINGRO DEVELOPMENT SERVICES, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct societatea VIKINGRO DEVELOPMENT SERVICES la adresa: [email protected]  sau în scris la sediu.

 

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

Back To Top