skip to Main Content

Vilkår og Betingelser

Velkommen til vores hjemmeside, www.limbadaneza.ro. Hvis du fortsætter med at gennemse og bruge denne hjemmeside, accepterer du at overholde og være bundet af følgende vilkår og betingelser for brug, som sammen med vores privatlivspolitik regulerer Vikingro Development Services S.R.L’s forhold til dig vedrørende denne hjemmeside.

Benævnelsen “Vikingro Development Services”, virksomheden eller “udbyderen” refererer til ejeren af webstedet, det kommercielle selskab Vikingro Development Services S.R.L., et selskab med hjemsted i Brașov kommune, Str. Branduselor nr. 68-70, et. 2, lejlighed C1-U5, kontor nr. 26, C.U.I. 32987695, registreret under reg. Com. under nr.: J8/72/2018.

Benævnelsen “din” henviser til brugeren eller besøgende på vores hjemmeside.

Brug af denne hjemmeside er underlagt følgende brugsbetingelser:

Indholdet af siderne på dette websted er kun til generel information og brug. Der tages forbehold for ændringer uden forudgående varsel.

Hverken vi eller nogen tredjeparter giver nogen garanti med hensyn til nøjagtighed, aktualitet, ydeevne, fuldstændighed eller egnethed af de oplysninger og materialer, der findes eller tilbydes på denne hjemmeside til et bestemt formål. De offentliggjorte oplysninger og materialer kan indeholde unøjagtigheder eller fejl, og vi fraskriver os udtrykkeligt ansvar for sådanne unøjagtigheder eller fejl i det videst tilladte omfang af loven.

Din brug af enhver information eller materiale på denne hjemmeside er helt på eget ansvar, og det er vi ikke ansvarlige for. Det vil være dit ansvar at sikre, at alle produkter, tjenester eller informationer, der er tilgængelige via denne hjemmeside, opfylder dine specifikke ønsker.

Denne hjemmeside indeholder materiale, der tilhører os eller er licenseret af os. Dette materiale inkluderer, men er ikke begrænset til, design og grafik. Gengivelse er forbudt undtagen i overensstemmelse med copyright, som er en del af disse vilkår og betingelser.

Alle kommercielle dele af hjemmeside, som ikke er ejet af operatøren, er alle anerkendte på hjemmesiden.

Uautoriseret brug af denne hjemmeside kan give anledning til et erstatningskrav og/eller straf.

Fra tid til anden kan denne hjemmeside også indeholde links til andre hjemmesider. Disse links er tilvejebragt for din bekvemmelighed for at give dig yderligere oplysninger. Dette betyder ikke, at vi støtter hjemmesiderne. Vi har intet ansvar for indholdet af de links du finder på vores hjemmeside.

Du må ikke oprette et link til denne hjemmeside fra en anden hjemmeside eller et andet dokument uden forudgående skriftligt samtykke fra Vikingro Development Services S.R.L.

 

1. Definitioner
Vikingro Development Services S.R.L. virksomhed med hjemsted i Brașov kommune, Str. Branduselor nr. 68-70, et. 2, lejlighed C1-U5, kontor nr. 26, C.U.I. 32987695, registreret under reg. Com. under nr.: J8/72/2018.

“Kunde” / “Kursist” refererer til den fysiske eller juridiske person, der bruger de tjenester, som virksomheden tilbyder i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i denne aftale.

2. Accept af vilkår og betingelser
Ved at tilgå og bruge vores tjenester, accepterer kunden implicit alle vilkår og betingelser i denne aftale.

3. Udbudte tjenester
Vikingro Development Services SRL tilbyder online kurser og fysiske kurser i dansk og rumænsk, i hovedkvarteret eller hos kunden, sommerkurser/turistassistance, herunder, men ikke begrænset til. De specifikke detaljer om tjenesterne, såvel som de tilhørende gebyrer, vil blive fastlagt i separate aftaler eller kontrakter.

4. Betaling og fakturering
Priserne for vores ydelser varierer afhængigt af pakken og ydelserne valgt af kunden. Betaling sker kun ved bankoverførsel baseret på den af virksomheden udstedte faktura, betaling kan ske i 2 eller flere lige store rater. Fuldstændige detaljer om omkostninger, vilkår og betalingsmåder, fakturering osv. vil blive specificeret i de specifikke kontrakter.

5. Privatliv og databeskyttelse
Vikingro Development Services SRL respekterer fortroligheden af kundedata og registrerede personer. Vores privatlivspolitik er en integreret del af denne aftale, som i detaljer beskriver, hvordan vi behandler og beskytter persondata.

6. Ophavsret og intellektuel ejendomsret
Alle ophavsretlige og intellektuelle ejendomsrettigheder til indholdet, der er skabt og leveret af Vikingro Development Services SRL i vores tjenester, inklusiv, men ikke begrænset til, tekster, billeder, grafik, software, varemærker og andet materiale, ejes udelukkende af virksomheden, medmindre andet er angivet af kontrakten eller tilhørende bilag.

Uautoriseret brug eller reproduktion af disse materialer er forbudt. Enhver uautoriseret brug udgør forfalskning og pådrages den skyldige persons ansvar i henhold til lovbestemmelserne.

Kopiering, reproduktion, genskabelse, distribution, publicering, visning, ændring, skabelse af komponenter eller komplette afledte produkter eller tjenester er forbudt, såvel som enhver måde at udnytte indholdet af webstedet www.limbadaneza.ro på er forbudt. Materiale modtaget af udbyder må kun vises på skærmen af en personlig computer, udskrives eller downloades til personligt brug og til ikke-kommercielle formal.

7. Opsigelse
Kunden kan opsige kontrakten eller aftalen med virksomheden i henhold til bestemmelserne angivet i kontrakten / særskilt aftale indgået mellem parterne. Virksomheden forbeholder sig retten til at hæve kontrakten, hvis kunden ikke overholder vilkårene og betingelserne i denne kontrakt/aftale.

8. Ændringer af vilkår og betingelser
Vikingro Development Services SRL forbeholder sig retten til at ændre eller opdatere vilkårene og betingelserne i kontrakten/aftalen til enhver tid. Kunden vil blive underrettet om eventuelle ændringer og vil have mulighed for at acceptere eller afvise de nye vilkår. Brug af tjenesterne, efter at ændringerne træder i kraft, udgør din accept af dem.

9. Ansvarsbegrænsninger
Virksomheden kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skade, som kunden har lidt som følge af brugen af vores tjenester. Vores ansvar skal under ingen omstændigheder overstige det beløb, kunden har betalt for sådanne tjenester.

10. Gældende lov og jurisdiktion
Denne aftale er underlagt og vil blive fortolket i overensstemmelse med rumænsk lov. Alle tvister eller retssager, der opstår som følge af eller relateret til denne aftale, er underlagt de kompetente domstole i Rumæniens jurisdiktion.

11. Kontakt
For spørgsmål eller afklaringer vedrørende disse vilkår og betingelser, bedes du kontakte os på e-mailadressen: [email protected]

Back To Top